การรับประกัน ก็อกน้ำทุกประเภท
เงื่อนไขการรับประกัน

 1. บริษัทจะรับประกันผลิตภัณฑ์ Hang ที่ท่านซื้อปราศจากข้อผิดพลาดทางด้านการผลิต อันส่งผลต่อการใช้งานปกติ
 2. การรับประกัน ครอบคลุมเฉพาะปัญหาที่เกิดจากสภาพการใช้งานปกติเท่านั้นการรับประกันจะถือเป็นโมฆะในกรณี
  1. ความเสียหาย อันเกิดจากการติดตั้งที่ไม่ถูกวิธี
  2. การขาดความรู้ ความชำนาญในการติดตั้ง
  3. การดัดแปลงใช้งานที่ไม่ถูกวิธี ไม่ปฏิบัติตาม คู่มือแนะนำการติดตั้ง
  4. ขาดการดูแลรักษา การผุกร่อน ที่เกิดจากสารเคมี
  5. ตลอดจนความเสียหายที่เกิดการขนส่ง

 3. การพิจารณาการรับประกัน จากใบรับประกัน ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานอื่นๆ โดยนับจากวันที่ซื้อขายเป็นสำคัญ
 4. กรณีอยู่ในอายุการรับประกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจะรับซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่นั้น ทั้งนี้ความรับผิดชอบของบริษัทฯจะครอบคลุมเฉพาะตัวสินค้า โดยไม่รับผิดชอบความเสียหายอันเกิดจากการรื้อถอด
 5. กรณีพ้นระยะการรับประกัน อัตราค่าบริการต่างๆ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนที่ตัดสินใจดำเนินการใดๆ
ระยะเวลาการรับประกัน

 1. ก๊อกน้ำทุกรุ่น เฉพาะผิวชุบ 1 ปี
  1. ก๊อกน้ำเซรามิควาล์ว(โยกเปิด-ปิด) รั่วซึมที่ปากกรอง (เฉพาะการรั่วซึมของแผ่นเซรามิคไม่รวมอุปกรณ์ที่เป็นยาง) 10 ปี
  2. ก๊อกน้ำเซรามิควาล์ว(หมุนเปิด-ปิด) รั่วซึมที่ปากกรอง (เฉพาะการรั่วซึมของแผ่นเซรามิคไม่รวมอุปกรณ์ที่เป็นยาง) 5 ปี
  3. ก๊อกกด/หยุดอัตโนมัติ รับประกันทั้งชุด 1 ปี
  4. ก๊อกเซ็นเซอร์ รับประกันระบบกล่องควบคุม (ยกเว้นการรับประกันอายุของแบตเตอรี่ทุกชนิด) 1 ปี

 2. ฟลัชวาล์ว รับประกันทั้งชุด 1 ปี
 3. ฝักบัวอาบน้ำ เฉพาะการรั่วซึมที่ฝักบัว 1 ปี
 4. สายฉีดชำระ เฉพาะการรั่วซึมที่หัวชำระ (เฉพาะรหัสรุ่น) 5 ปี
  สายฉีดชำระ เฉพาะการรั่วซึมที่หัวชำระ (เฉพาะรหัสรุ่น) 1 ปี
ลงทะเบียนการรับประกัน
ข้อมูลสินค้า*
(Date of Purchase)
(Name)
(Surename)
(Contact Numebr)
(Email Address)
(Address)
(Store of Purchase)
แนบรูปภาพ ( บิล, ใบเสร็จ )